Teenuste hinnakiri alates 01.07.2023

 

Teenuse maksumus kuus

2-3 KOHALISES TOAS

 

1180 € 1290 € 1470 €
KOV –i poolne rahastus (töötajate töötasu)

Kohaliku omavalitsuse kulude osa piirmäär on avaldatud kliendi elukoha omavalitsuse kodulehel ja  KOV hüvitab kuni piirmäärani.

590 € 640 € 720 €
Kliendi omaosalus (majutus, toitlustus, hügieeni ja hooldustarbed) 590 € 650 € 750 €
Kliendigrupp Kerge hooldusvajadus Keskmine hooldusvajadus Suur  hooldusvajadus
Kliendi toimetuleku kirjeldus Klient on võimeline iseseisvalt liikuma ja sooritama enamuse eneseteenindus toimingutest.  Vajalik mõningane töötaja poolne juhendamine ja meelde tuletamine; Klient kasutab abivahendiga (rulaator, ratastool) liikumisel hooldaja poolset abi või toetust;

Sooritab osa eneseteenindustoiminguid  ise, kuid vajab hooldaja poolset abi nii pesemisel, kui riietumisel;

Kliendil on mäluprobleeme, mille tõttu vajab  juhendamist ja toetamist (N: ravimite võtmisel, päevaplaani jälgimisel jne)

Klient vajab siirdumisel/asendivahetusel hooldaja poolset füüsilist abi;

tugevalt ülekaaluline;

Vajab abi kõikides eneseteenindustoimingutes;

Tugevad mäluprobleemid, millest tulenevalt kaaskliente häiriv/segav käitumine;

Probleemne käitumine (ennast kahjustav või ümbritsevat tugevalt häiriv käitumine)

 

Lisateenused

 

1-kohaline tuba

 

200 €
1-kohaline tuba omaette WC ja dušširuumiga

 

250 €
Transport (pere- ja eriarsti juurde, haiglasse või dokumentide taotlemisel)

 

Tapa 15 €, Kadrina 25 €, Rakvere 40 € või

transporditeenuse osutaja hinnakirja alusel

 

Retsepti ja käsimüügiravimid

Haava hooldus ja sidumisvahendid

 

vastavalt apteegi hinnakirjale
Pediküür

 

vastavalt teenuseosutaja hinnakirjale
Dokumentide taotlemine (ID kaart, puudetaotlus, töövõimetoetuse taotlus)

 

20 €
 

Mähkmed